Transport

Transporter

Vi transporterar oftast flaggstängerna med vår egen special byggda bil.
Det säkrar leveransen fram till kund även om det är trångt och smala vägar.

Vi samlastar stänger till samma områden för att minska transport kostnaden på längre sträckor.Transport