Majstångs resning
Majstänger

Vi tillverkar majstången med samma teknik som flaggstängerna. De limmas av 6 lameller så att en ventilations kanal bildas i mitten av stången, den eventuella fukt som kan komma in i träet ventileras då inåt i stången och eliminerar risken för rötangrepp.

Majstång