20 meter Majstång

Leverans av en 20 meter Majstång till Vattnäs, straxt utanför Mora.
Midsommarfirande med uppsättning av Majstången.