MASTER

MASTER - Ihålig

 

Citat från Per Brohälls bok ”Bygg båten själv” från 50-talet

”På grund av de många oberäkneliga krafter som en segelbåt utsätts för lönar det knappast att hållfastighetsberäkna riggen. I stället får man använda sig av genom erfarenhet erhållna värden på material dimensioner. Möjligen kan man genom beräkningar jämföra styrkan hos en ny rigg med densamma hos en rigg som man vet är lämpligt dimensionerad.”


Byggbeskrivning ihålig trämast

 

Dimensionering

Diametern på en ihålig mast i förhållande till längden är oftast 1,2-1,3%, dvs för en 10 meters mast är diametern 12-13 cm. Har båten ¾-rigg, förstaget sitter på ungefär ¾ av mastens höjd, mastens största diameter finns 1/3 från däck, diametern kan reduceras till 95% vid däck, 85% vid förstagsinfästningen och 50% vid masttopp. När man bygger en mast måste man ta hänsyn till kappseglarens krav på en spänstig topp, låg vikt och krummen på rätt ställe när man tar hem på akterstaget. För att kunna tillfredsställa dessa krav måste man till att börja med använda rätt virke. Det enda som egentligen duger är kvistfri, norrländsk gran av högsta kvalitet, vi sorterar själva ut vårt material, ett virke som är både starkt och spänstigt.

Ihåliga master lamell limmas i lådkonstruktion med 20-25% av diametern som tjocklek i väggarna, för att få rätt längd på lamellerna använder vi sk bladlaskar, längden på lasken skall vara minst 10 ggr längre än tjockleken på virket, varje lamell tunnas av och formas till rätt form vid respektive mätmärke, invändigt limmas trekantlister som förstärkning och man får ett 8-kantigt invändigt i masten.

Vid limningen krävs stor noggranhet för att masten skall blir rak, för att få rätt limtryck används ett stort antal tvingar, ev likränna fräser vi ut innan masten limmas ihop.

Efter limningen hyvlas det fyrkantiga mastämnet 8-16-32-kantigt, samt finhyvlas och putsas för hand till sin slutliga profil.

Då masten är ihålig finns det möjlighet att dra fallen invändigt i masten, vi förbereder även med plaströr invändigt i masten för ev kablar till lanternor och antenn.

Träbommar

Träbommar som limmas i två lameller, har en tendens att bli krokiga av spänningen i materialet. För att undvika det problemet, och få en starkare och styvare bom, limmas våra bommar i flera lameller till rätt dimension. Efter limningen hyvlas bommen till sin form.

Ytbehandling

Behandlingen består först av rikligt med rötskydd, sedan grundning med förtunnad lack, samt ytterligare 5 lager, så att man får en tålig och hög slutfinish.


| Massiv trämast | Bild Galleri | Tillbaka till Master |

 

| Master | Flaggstänger | Information | Galleri | Kontakta oss | Länkar | Tillbaka |